Официални правила на промоционална кампания „Спечели коледно камионче Coca-Cola“

І.ОРГАНИЗАТОР

1. Организатор на промоцията „Спечели коледно камионче Coca-Cola“, наричана по-долу Промоцията е „Количка.бг Онлайн супермаркет“ ЕООД, вписано в Търговски регистър с ЕИК: 206472522, със седалище и адрес на управление в Област София (столица), Столична община Град София, пощенски код 1331, област Люлин, бул. „Европа“ № 182, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG 206472522, тел: 02 4929 226, имейл адрес: contact@kolichka.bg, наричано по-долу „Организатора“. Промоцията се организира съвместно с "Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД.

2. Настоящите официалните правила на Промоцията („Официални правила“) са публикувани на сайта www.kolichka.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен в тях срок, но не по-рано от оповестяването им на сайта www.kolichka.bg.

4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

II.ДЕФИНИЦИИ

5. Всеки клиент, регистриран за ползване на услугите, достъпни през уебсайта www.Kolichka.bg (наричан по-долу „УЧАСТНИК“), който направи поръчка в онлайн магазина www.Kolichka.bg за минимум 30 лв., в която е включен минимум един продукт с марка Coca-Cola от участващите в промоцията и описани по-долу в т.6, гарантирано печели награда – брандирана кутия във формата на коледно камионче.

6. Участващите в промоцията продукти са: 4х330 ml, 1 L, 1.5 L и 2 L Coca-Cola, Coca-Cola без захар, Fanta и Sprite.

ІІI. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

7. Промоцията се провежда в периода 01.12.2021 – 25.12.2021 г. или до изчерпване на наличните количества награди, което от двете събития настъпи първо.

8. Промоцията се организира и провежда на територията на обхват на Организатора – гр.София, гр. Банкя и гр. Божурище.

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

9. Право на участие имат всички пълнолетни лица-участници, които са направили поръчка в онлайн магазина www.Kolichka.bg за продукти на обща стойност над 30 лева с ДДС с включен минимум един продукт от участващите в промоцията, описани в т. 6.

10. Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, ако в периода на Промоцията е направил покупка на обща стойност над 30 лева с ДДС с включен минимум един продукт от участващите в промоцията.

V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

11. За периода на промоцията са предвидени общо 300 броя награди Коледно камионче. Наградите се доставят от Организатора с доставката на поръчката на участника.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

12. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградите. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или с друга награда.

VІІ. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА И ДОСТЪП ДО ТЯХ

13. Правилата на Промоцията са достъпни на www.kolichka.bg.

VIII. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14. В рамките и за целите на промоцията няма да се събират и обработват лични данни на участници. Такива могат и ще бъдат събирани само и единствено във връзка с регулярна регистрация във връзка с използване на сайта www.kolichka.bg и пазаруване чрез него.

15. „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ад“ АД предоставя наградите, но не обработва лични данни на участниците, свързани с нея.Регистрирайки се на Kolichka.bg се съгласявам с Общите условия и Политиката за поверителност. Настройки за поверителност .

Или