Политика за поверителност

Ние от   Онлайн супермаркет Количка.бг ЕООД, дружество, надлежно регистрирано и съществуващо съгласно законите на Република България, с Уникален идентификационен код в Търговския регистър на България (ЕИК) 206472522 и седалище и адрес на управление бул.Европа 182, София 1331 (наричано по-долу "ние"), обръща голямо внимание на защитата на личните данни. В този документ ще намерите информация за това какви лични данни обработваме, по-специално за клиентите и посетителите на нашия уебсайт www.kolichka.bg, дали обработваме данни въз основа на съгласие или въз основа на друго правно основание, за какви цели използваме тези данни, на кого можем да ги предадем и какви са Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни.


Настоящата Политика се отнася за всички физически лица (наричани по-долу "Вие", "Вашето"), които:


 • да използвате нашия Уебсайт www.kolichka.bg (Уебсайта) като посетители без регистрация;
 • използват Уебсайта като Клиенти (напр. които купуват от нас чрез нашия Уебсайт и/или имат регистрация в Уебсайта);
 • получаване на поръчки, закупени от нашия Уебсайт от името на Клиент;
 • изпратите запитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция с нас; сте споменати в запитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, изпратена до нас от други лица (напр. чиито лични данни се съдържат в такава кореспонденция).


A. Какви лични данни обработваме?

Когато се регистрирате в нашия Уебсайт, ние събираме различни видове данни, като например вашето потребителско име и парола, данни за контакт и други данни. Ние следим какви продукти разглеждате и от какво устройство, какви оферти, изпратени по електронна поща, сте намерили за интересни и по този начин извличаме други данни за Вас, за да Ви показваме индивидуални оферти и да можем да подобрим нашия Уебсайт в бъдеще. Ако купувате от нас, обработваме и данни, свързани с Вашата поръчка, плащане и доставка.

Обработваме следните лични данни:

 • a) идентификационни данни, което означава по-специално име и фамилия, потребителско име и парола;
 • б) данни за контакт, т.е. лични данни, които ни позволяват да се свържем с вас, по- специално имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка и кореспонденция, адрес за фактуриране и контакт в социалните мрежи (в случай че такива са предоставени чрез влизане във Facebook);
 • в) вашите настройки, което означава данните, които попълвате в профила си, по- специално запаметени адреси и друга информация, която предоставяте и/или запаметявате доброволно чрез профила си, настройки на бюлетини, членство в програми за лоялност, списъци за пазаруване, наблюдавани продукти, вашата оценка на продукти и услуги и попълнени въпросници;
 • г) данни за вашите поръчки, които са по-специално данни за продуктите и услугите, които сте поръчали, начин на доставка, време на доставка, данни за получаването на доставката, евентуални забележки/възражения, които можете да направите по отношение на доставените стоки в момента на предаването им, данни за лицето, което получава стоките (имена, възраст (дали лицето е на възраст над 18 години), подпис, от чие име получава доставката на стоките);
 • д) данни за жалби (контакти във връзка с жалбата, дата на изпращане и получаване, съдържание на жалбата, предпочитан начин на обезщетение и размер на обезщетението, всички съответни документи и информация относно разглеждането на жалбата и крайния резултат, друга информация, генерирана във връзка с и/или процеса на разглеждане на жалбата);
 • е) платежни и счетоводни данни - информация за платежни карти и платежни сметки, дата на плащане и други данни, получени от доставчиците на платежни услуги; информация, свързана с фактурирането, като име, фирма, адрес, идентификационен номер и ДДС номер на получателя на фактурата (ЕИК от Търговския регистър или регистър БУЛСТАТ или личен идентификационен номер на гражданин/чужденец (напр."ЕГН"/"ЛНЧ)) заедно с данни за покупката (дата, сума, стоки и др.) и друга информация, изисквана от приложимото законодателство във връзка с фактурирането и/или счетоводството;
 • ж) данни за Вашето поведение на Уебсайта, включително в случаите, когато го разглеждате чрез нашето мобилно приложение, по-специално продукти и услуги, които показвате, препратки, върху които кликвате, начин на придвижване на нашия Уебсайт, както и данни за устройството, от което разглеждате нашия Уебсайт, като IP адрес и полученото от него местоположение, идентификация на устройството, неговите технически параметри, като операционна система и нейната версия, резолюция на екрана, използван браузър и неговата версия, както и данни, получени от бисквитки и подобни технологии за идентификация на устройства. Можем също така да обработваме данни за поведението ви при четене на изпратени от нас съобщения, по-специално времето на отваряне на съобщенията, както и данни за устройството, на което четете съобщенията, като IP адрес и полученото от него местоположение, идентификация на устройството, неговите технически параметри като операционна система и нейната версия, резолюция на екрана, използван браузър и неговата версия;
 • з) данни за IP адреси и регистрационни файлове (логове), свързани със сигурността, техническата поддръжка, разработването, съхраняването на електронни изявления, направени от Вас към нас. Тези данни включват логове, за да се гарантира надеждното функциониране на Уебсайта, да се идентифицират технически проблеми, да се гарантира сигурността на Уебсайта и да се откриват злонамерени действия, както и логове, необходими за запазване на електронни изявления, направени от Вас към нас, като например изявления, че сте съгласни с условията на Уебсайта, че ни давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни за конкретна цел, че потвърждавате поръчка, направена чрез Уебсайта, и др.
 • и) данни, свързани с абонамент за бюлетина на Kolichka и други маркетингови съобщения: имейл адрес, предпочитания за съдържанието на бюлетина и маркетинговите съобщения (категории стоки, от които лицето се интересува, за да адаптираме комуникацията си с вас), подробности за абонамента (напр. IP адрес от и час, в който е подаден абонаментът; изявление за абонамента).
 • й) данни, свързани с кореспонденцията с нас по-специално име, имейл адрес/телефонен номер (в зависимост от начина на контакт), IP адрес, адрес, всякаква информация, която сте споделили в запитването си, последващата комуникация с наши служители, дата на подаване, статус и резултат от обработката на съответното запитване, искане или друга кореспонденция, друга информация, генерирана в хода на обработката на съответното запитване, искане или друга кореспонденция и свързаните с тях съобщения, включително лични данни на трети лица, които сте включили в кореспонденцията. В случай, че използвате кол център - ние съхраняваме записи на телефонните разговори с кол центъра.

Б. Защо обработваме лични данни и какво ни дава право на това?

Обработваме вашите лични данни в различни ситуации за различни цели. Ако използвате нашия Уебсайт, на който също прилагаме "бисквитки", ние използваме вашите данни по- специално, за да следим броя на посещенията и да подобряваме нашите услуги. Ако се регистрирате при нас, ние използваме данните Ви за поддържане на Вашия акаунт и за предоставяне на свързаните с него функции. Ако купувате от нас, ние използваме данните ви, за да обработим поръчката ви, да защитим правните си претенции и да изпълним правните си задължения. Освен това Ви показваме и изпращаме индивидуални оферти и други маркетингови съобщения, като използваме Вашите данни за контакт и данни за взаимодействието Ви с нашия Уебсайт и съобщения. Имаме право да обработваме лични данни или поради стъпките за сключване или изпълнение на договора с Вас, спазването на законови задължения, нашите законни интереси или Вашето съгласие.

В рамките на нашите дейности обработваме лични данни за различни цели и в различна степен:

 • a) без Вашето съгласие въз основа на изпълнение на договор, наш законен интерес или изпълнение на правно задължение, или
 • б) въз основа на вашето съгласие.

Каква обработка може да бъде извършена от нас без Вашето съгласие, зависи от това каква е целта на съответната обработка и в каква позиция се намирате спрямо нас - дали сте само посетител на нашия Уебсайт, дали се регистрирате при нас или купувате от нас. Възможно е също така да обработваме Вашите данни, в случай че сте получател на поръчани от нас стоки или услуги или в случай че комуникирате с нас.

Б.1 Ако посетите нашия уебсайт


Б.1.1 Използване на "бисквитки" и други технологии, прехвърляне на данни към рекламни и социални мрежи

Ако посетите нашия Уебсайт, ние съхраняваме и впоследствие прочитаме от Вашето устройство малки файлове, наречени "бисквитки", и други подобни файлове. Бисквитката е малък файл от букви и цифри, който съхраняваме във Вашия интернет браузър или на твърдия диск на Вашия компютър. Някои "бисквитки" ни позволяват да свързваме Вашите действия по време на разглеждането на нашия Уебсайт от момента, в който отворите прозореца на уеб браузъра, до момента, в който го затворите. Тези бисквитки се изтриват в момента, в който затворите прозореца на интернет браузъра. Други остават в устройството за определен период от време и се активират всеки път, когато посещавате уебсайта, който е създал конкретната бисквитка. Използваме също така пикселни знаци (известни също като уеб маяци), малки картинки с подобна функция като бисквитките. В сравнение с "бисквитките", които се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър, пикселните знаци са неразделна част от Уебсайта. С цел опростяване в настоящия документ ще посочваме всички тези технологии като "бисквитки". Не само че съхраняваме бисквитки във Вашето устройство, но и четем бисквитките, съхранявани във Вашето устройство от нашия Уебсайт. За опростяване по-нататък в този документ ще споменаваме само съхранението.Някои "бисквитки" се съхраняват в устройството ви директно от нашия Уебсайт. Тези бисквитки ни помагат да:

 • да Ви идентифицираме при промяна на отделни страници на нашия Уебсайт и при многократни посещения, например за да избегнем изтриване на кошницата Ви по време на пазаруване, за да можем да запомним Вашето влизане в системата от определено устройство и да избегнем да Ви питаме многократно за Вашия имейл и парола или за да запазим информацията коя версия на нашия Уебсайт трябва да покажем, в случай че Уебсайтът предлага повече възможности в дадения момент;
 • отбележете дали сте ни дали съгласието си съгласно този документ или дали сте предложили участие в някакво проучване;
 • гарантиране на сигурността, например за да се провери дали някой не е злоупотребил с връзката Ви с нашия Уебсайт и не действа вместо Вас;
 • да регистрирате, проверявате и отстранявате повреди и нефункциониращи части на нашия уебсайт.

Такива бисквитки и други файлове са необходими за функционирането на нашия Уебсайт. В случай че блокирате тези бисквитки в браузъра си, нашият Уебсайт може да не работи правилно и да не можем да Ви предоставим нашите продукти и услуги.

Освен необходимите бисквитки, споменати по-горе, в устройството ви можем също така да:

 • съхраняваме бисквитки от нашия Уебсайт, които ни позволяват да:
  • да наблюдаваме броя на посещенията на нашия Уебсайт, на отделни негови страници, да създаваме статистики и проучвания и да измерваме ефективността на рекламата;
  • показване на вашите варианти на нашия уебсайт, в случай че тестваме нови функционалности;
  • адаптиране на съдържанието на нашия уебсайт, напр. показване на продуктите, които вече сте разгледали, и показване на други персонализирани оферти в нашия уебсайт;
 • разрешаване на съхраняването на бисквитки на трети страни, които могат да ги използват:
  • за събиране на данни за Вашето поведение на нашия Уебсайт и на други уебсайтове;
  • за показване на персонализирани оферти и целеви реклами в рекламни и социални мрежи на уебсайтове, различни от нашия Уебсайт;
  • за взаимовръзка със социални мрежи, като например Facebook, включително автоматизирано влизане, предоставяне на функции като бутона "Харесва ми" или за изпращане на известия, свързани с поръчката, направена чрез услугата Messenger, и показване на индивидуални оферти и целеви реклами в тези социални мрежи и други уебсайтове като нашия Уебсайт.

Горепосочените ненужни "бисквитки" се използват само с Вашето съгласие, което ни предоставяте чрез избиране на съответната опция в банера за "бисквитки" или в раздела "Настройки за поверителност" и което можете да оттеглите по всяко време.

За да показваме персонализирани оферти и таргетирана реклама в рамките на рекламни и социални мрежи на уебсайтове, различни от нашия Уебсайт, ние също така предаваме на рекламни и социални мрежи данните за Вашето поведение на Уебсайта. Ние обаче не предоставяме на тези партньори Ваши данни за идентификация. Списък на използваните от нас социални и рекламни мрежи ще намерите в раздела Кой обработва Вашите лични данни и на кого ги предаваме;Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изключите съответните "бисквитки", за които сте дали съгласие, в раздела Настройки за поверителност

Б.1.2 Използване на личните данни на посетителите на уебсайта

Ако посетите Уебсайта Kolichka.bg, ние обработваме данни за Вашето поведение на Уебсайта въз основа на нашия легитимен интерес (т.е. без Вашето съгласие) и някои данни за IP адреси и регистрационни файлове (логове) за целите на:

 • получаване на информация, въз основа на която ще можем да подобрим Уебсайта за вас в бъдеще, за да можете да пазарувате от нас още по-добре; нашият легитимен интерес тук се състои в подобряване на услугите за вас; тестване на нови функции и приложения преди внедряване, най-вече за да избегнем проблеми с функционалността на тези новости в реална експлоатация, които биха могли да влошат вашето преживяване от покупката от нас; нашият легитимен интерес тук е безпроблемна функционалност на нашите услуги за вас;
 • предотвратяване на атаки към нашия уебсайт и застрашаване на неговата функционалност и безопасността на вашите данни; нашият легитимен интерес се състои в безпроблемното функциониране на нашите услуги за вас и безопасността на вашите данни.

Обработваме данните за Вашето поведение на Уебсайта въз основа на Вашето съгласие с цел: създаване на статистики и проучвания, по-специално наблюдение на броя на посещенията на нашия Уебсайт, на отделни негови страници и измерване на ефективността на рекламата; целта е измерване на ефективността на нашия Уебсайт и разходите за реклама; за тази цел можем да получим други обобщени данни от Вашето поведение на Уебсайта и да ги използваме за тази цел или, ако е приложимо, можем да предадем псевдонимизирани данни на нашите партньори, както е описано в частта Кой обработва личните Ви данни и на кого ги предоставяме?

Данните за Вашето поведение на Уебсайта се получават от нас не само от бисквитките. Ние ги допълваме и със следните данни:

 • IP адрес на вашето устройство (адрес на вашето устройство, чрез който комуникирате с други устройства в интернет мрежата);
 • операционната система на устройството, нейната версия и езиковата настройка;
 • браузъра, който използвате на устройството си, неговата версия и езикова настройка;
 • Уебсайт адрес (URL адрес), от който влизате в нашия Уебсайт.

Използваме лични данни за такива цели за не повече от 38 месеца, като през този период съхраняваме данните само в псевдонимизирана форма. Имате право да възразите, когато обработката се основава на нашите законни интереси, срещу такава обработка или да оттеглите съгласието си, когато обработката се основава на съгласие.

Данните за Вашето поведение на Уебсайта се обработват от нас и въз основа на Вашето съгласие с цел създаване на индивидуални оферти и целеви реклами, които ще Ви показваме на Уебсайта. Целта е да Ви предоставим най-персонализираната и ефективна оферта за Вас. За тази цел обогатяваме посочените данни чрез анализ и получаваме от тях обобщени данни. В съответствие с тези данни също така класифицираме нашите потребители в различни групи, като всяка група получава своя специфична оферта. Ако впоследствие направите покупка от нас, ние използваме за тези цели допълнително данните за вашите поръчки.

Ако сте разгледали на нашия Уебсайт оферта за плодове или сте кликнали върху нея в имейл, който сме ви изпратили, може да покажем тези плодове на първата страница на нашия

Уебсайт при следващото посещение. Предвид продуктите, които сте разгледали, можем също така да заключим към коя група клиенти принадлежите и съответно да ви предложим други продукти на Уебсайта или по електронна поща, които според нас биха могли да бъдат интересни за вас.

Съхраняваме личните данни за тези цели за период от 1 месец. Можете да включвате и изключвате тази функция в раздела Настройки за поверителност.

Б.1.3 Нашите маркетингови съобщения и бюлетини

Независимо дали сте се регистрирали на нашия Уебсайт или не, можете да се абонирате за нашия бюлетин и маркетингови съобщения, като в този случай ние обработваме данните, свързани с абонамента за бюлетина и маркетинговите съобщения на Kolichka, въз основа на Вашето съгласие да Ви изпращаме такива съобщения. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като натиснете бутона "Отписване" в съответното съобщение или като промените настройките в профила си от раздела "Абонамент за нашия бюлетин" (ако сте регистриран Клиент).


Б.2 В случай че се регистрирате при нас


За да се регистрирате, трябва да посетите нашия Уебсайт, поради което обработката, описана в частта Ако посетите нашия уебсайт се отнася за вас. В случай на Вашата регистрация ние извършваме следната допълнителна обработка:

Б.2.1 Обработка въз основа на изпълнението на договора

Ако създадете акаунт на Уебсайта Kolichka.bg, ние обработваме Вашите идентификационни данни и данни за контакт, Вашите настройки, данни за IP адреси и регистрационни файлове (логове), данни за оплаквания и данни, свързани с кореспонденцията с нас (ако е приложимо) , въз основа на изпълнението на договор с Вас, за да можем да поддържаме Вашия акаунт. Договорът, на който се основава обработката ни, са Условията на уебсайта на Kolichka, които приемате при създаването на профила си. За тази цел използваме лични данни за периода на съществуване на Вашия акаунт, който можете да изтриете по всяко време. Ще запазим Вашите данни и след като изтриете профила си, за да спазим нашите законови задължения, като например данъчни и счетоводни задължения, и за целите на нашия легитимен интерес (вж. по-долу). Също така ще използваме Вашите данни за контакт, за да Ви изпращаме необходимите съобщения във връзка с изпълнението на нашия договор (условията на Уебсайта) с Вас.

Б.2.2 Обработка въз основа на легитимен интерес

Ако създадете акаунт на Уебсайта Kolichka.bg, ние обработваме Вашите идентификационни данни и данни за контакт, Вашите настройки, данни, свързани с кореспонденцията с нас, и данни за Вашето поведение на Уебсайта, също на основание на нашия легитимен интерес (т.е. без Вашето съгласие), а именно с цел получаване на информация, въз основа на която ще можем да подобрим услугите си за Вас, така че да направите пазаруването си при нас още по-добро, по- специално измерване на удовлетвореността Ви от нашите услуги; нашият легитимен интерес тук се състои в подобряване на услугите ни за Вас.

Въз основа на нашия легитимен интерес (т.е. без вашето съгласие) ще използваме вашите настройки и за тестване на нови функции и приложения преди тяхното внедряване, както е описано в частта Ако посетите нашия уебсайт.

За тези цели използваме лични данни за периода на съществуване на вашия акаунт, който можете да изтриете по всяко време. Имате право да възразите.

Б.2.3 Обработка въз основа на съгласие

Ако създадете акаунт в Уебсайта Kolichka.bg, ние можем да обработваме Вашите идентификационни данни и данни за контакт, данни за Вашите настройки, данни за Вашето поведение в Уебсайта и данни, свързани с абонамент за бюлетина на Kolichka и други маркетингови съобщения, въз основа на Вашето изрично съгласие за всяка от следните цели:

 • предоставяне на персонализирани оферти и целеви реклами, които можем да ви изпращаме по електронна поща, текстови съобщения, по телефон или по други електронни начини, както и да ви ги изпращаме по обикновена поща;
 • показване на индивидуални оферти и целеви реклами на нашия Уебсайт; .

За да можем да изготвим индивидуална оферта за вас, ние анализираме горепосочените данни и получаваме от тях други обобщени данни, които използваме за тази цел. По този начин можем да използваме и данните за Вашето поведение на Уебсайта, които сме получили, преди да сте се регистрирали (ако в миналото сте включили персонализирането на Уебсайта в Настройките за поверителност), и можем да събираме данни за Вашето поведение на Уебсайта, дори ако не сте се регистрирали (напр. когато Ви идентифицираме чрез бисквитка). В съответствие с тези данни ние също така класифицираме нашите Клиенти в различни групи, като всяка група получава своя специфична оферта

Така че, ако сте разгледали нашата оферта с плодове, може да ви покажем този плод на първата страница на нашия Уебсайт при следващото ви посещение. В зависимост от това кои продукти сте разгледали, можем също така да преценим към коя група клиенти принадлежите и съответно да ви предложим на Уебсайта други продукти, които биха могли да ви заинтересуват от нашия поглед. За пример, това може да се отнася например до различна оферта за вегетарианци. Можете да оттеглите съгласието си за тези цели по всяко време.

Б.3 Ако сте закупили от нас

За да можете да закупите от нас, трябва да посетите нашия Уебсайт, следователно обработката, описана в частта Ако посетите нашия уебсайт. В случай че закупите от нас, ние извършваме следната допълнителна обработка:

Б.3.1 Обработка въз основа на изпълнението на договора

Ако купувате от нас като физическо лице, ние обработваме вашите лични данни за целите на изпълнението на вашата поръчка вашите идентификационни данни и данни за контакт, както и данни за вашите поръчки, данни за IP адреси и файлове с логове (логове), както и данни за вашите настройки и данни за плащане и счетоводство за тази цел. Можем също така да обработваме данни за оплаквания и данни, свързани с кореспонденцията с нас, ако е уместно. Обработваме тези данни въз основа на изпълнението на договор, по който сте страна, или за да предприемем стъпки по ваше искане преди сключването на договор, като договорът е Условията на уебсайта и индивидуалният договор за продажба за съответната поръчка, която правите.

Фактът, че ще използваме тези данни, за да обработим вашата поръчка, означава, че ще ги използваме по-специално:

 • за да можете да завършите поръчката си на Уебсайта, напр. за да не бъдат изтрити стоките, които сте поставили в кошницата, или данните от изпълнената поръчка;
 • да съхранява информация (IP адрес и лог файлове), при условие че сте изпълнили поръчката и доказвате извършените електронни изявления в тази връзка;
 • за да можем да комуникираме с Вас относно поръчката, напр. да изпратим потвърждение, че сме я получили, да потвърдим валидността на поръчката и сключването на индивидуален договор за продажба за съответната направена от Вас поръчка или да Ви уведомим за изпращането на стоките и други подобни, вкл. във връзка с Вашето участие в промоционални кампании, свързани с Вашата поръчка (напр. да Ви изпратим дължим ваучер или код за отстъпка);
 • за нуждите на плащане на стоки, включително осигуряване на отложено плащане; в тази връзка можем да предадем данните ви на нашите партньори, които оперират с платежни системи или осигуряват отложени плащания, както е описано в частта Кой обработва личните Ви данни и на кого ги предaваме?;
 • за нуждите на доставката на стоките; в тази връзка можем да предадем данните ви и на нашите транспортни партньори, изключително за нуждите на доставката на стоките; както е описано в частта Кой обработва личните Ви данни и на кого ги предавяме?;
 • във връзка с оплакване относно поръчаните стоки или услуги; в тази връзка можем да предадем данните ви и на доставчика на стоките или на центъра за услуги, както е описано в частта Кой обработва личните Ви данни и на кого ги предаваме?;
 • във връзка с други ваши изисквания, с които се обръщате към нас, например чрез кол център, както е описано в частта Ако общувате с нас по различни канали

Използваме лични данни за тази цел за периода, необходим за изпълнение на вашата поръчка или за изпълнение на друго договорно изискване, включително за разглеждане на жалба. След това съхраняваме данните ви въз основа на правно задължение или легитимен интерес (вж. по- долу).

Б.3.2 Обработка въз основа на легитимен интерес

Ако пазарувате при нас, ние ще съхраняваме вашите идентификационни данни, данни за контакт, данни за вашите поръчки, данни за настройките, данни за вашата поръчка, данни за плащане и счетоводни данни, данни за IP адреси и файлове с логове (логове), данни за оплаквания и данни, свързани с кореспонденцията с нас, въз основа на нашия легитимен интерес (без вашето съгласие), за да защитим правни претенции и нашите вътрешни записи и контрол. Нашите законни интереси в този случай са защитата на правни претенции и наблюдението на правилното предоставяне на нашите услуги.

Въз основа на нашия легитимен интерес (т.е. без вашето съгласие) обработваме горепосочените данни с цел:

 • получаване на информация, въз основа на която ще можем да подобрим нашите услуги за вас в бъдеще, така че да можете да пазарувате по-добре при нас, по-специално измерване на удовлетвореността ви от нашите услуги; нашият легитимен интерес се състои в подобряване на нашите услуги за вас, и
 • адаптиране на функциите на нашия уебсайт към вашите нужди, например за да ви предложим най-близките клонове и пунктове за доставка, въз основа на нашия легитимен интерес, състоящ се в подобряване и адаптиране на нашите услуги; за тази цел обработваме и вашия IP адрес и полученото от него местоположение;
 • предоставяне на персонализирани оферти и целеви реклами, които можем да изпратим по електронна поща, текстово съобщение, чрез социалните мрежи, да ги предоставим по телефона или чрез други електронни средства или да ви ги изпратим по пощата; за тази цел ще използваме данните за контакт, които сте предоставили при покупка от нас, и ще ви изпращаме само оферти и целеви реклами на стоки, подобни на закупените от вас. Нашият легитимен интерес тук се състои в ефективното популяризиране на нашите продукти и услуги. За да можем да подготвим за вас индивидуална оферта, ние анализираме горепосочените данни (т.е. идентификационни данни и данни за контакт и данни за вашите поръчки) и получаваме от тях други производни данни, използвани от нас за тази цел. В съответствие с тези данни ние също така класифицираме нашите потребители в различни групи, като всяка група получава своя специфична оферта.


 • Това означава, че ако сте закупили от нас кисело мляко BIO, можем да се обърнем към вас с целенасочена оферта за друг асортимент с качество BIO. Също така можем да заключим от покупката ви към коя потребителска група принадлежите и съответно да ви изпратим предложение за свързани продукти, които може да ви се сторят интересни.

За целите на създаването на адаптирани оферти и целеви реклами, които ще Ви показваме на Уебсайта, ще използваме и данните за Вашите поръчки.


За целите на защитата на правни претенции и нашите вътрешни записи и контрол обработваме данни за период от 5 години. В случай на образуване на съдебно, административно или друго производство и/или по искане на компетентен държавен орган обработваме Вашите лични данни в необходимия обем за цялата продължителност на това производство и за период от 5 (пет) години след окончателното приключване на съответното производство.


Съхраняваме информация, свързана с жалби, за периода, необходим за уреждане на жалбата, и до 5 години след окончателното решение на Kolichka по жалбата.


Във всички останали случаи информацията, предоставена чрез комуникация, няма да бъде съхранявана повече от пет (5) години след края на комуникацията между вас и нас.


За други споменати цели използваме личните данни за максимален срок от 6 месеца, с изключение на подаването им за предварителна оценка, дали имате право на отложено плащане, което извършваме еднократно при покупка.

Имате право да възразите срещу обработката, извършвана въз основа на нашия легитимен интерес.

Б.3.3 Обработка въз основа на изпълнение на правни задължения

Освен това сме длъжни да изпълняваме определени законови задължения. Ако обработваме вашите лични данни само по тази причина, не е необходимо да получаваме вашето съгласие за такава обработка. Въз основа на това правно основание обработваме вашите вашите идентификационни данни и данни за контакт, данни за поръчки, данни за IP адреси и регистрационни файлове (логове), данни за плащания и счетоводни данни, данни за жалби, с цел спазване предимно на следните закони:

 • Закон за защита на потребителите
 • Закон за електронната търговия
 • Данъчен и социалноосигурителен кодекс
 • Закон за данъка върху добавената стойност
 • Закон за счетоводството. За данъчни и счетоводни цели използваме личните данни за максимален срок от 10 (десет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят документите, съдържащи личните данни.

Личните данни, обработвани за спазване на други правни задължения, се съхраняват за срок до 5 (пет) години.


В случай на правен спор или производство, изискващо запазване на данни, и/или по искане на компетентен държавен орган, можем да съхраняваме данните до окончателното уреждане на спора или производството пред всички инстанции и за период от 5 (пет) години след това.


Б.4 Ако сте получател на стоки или услуги, поръчани при нас

Ако сте получател на стоки, поръчани от нас, без да сте наш клиент, ние обработваме вашите данни:

 • въз основа на нашия легитимен интерес за целите на изпълнението на договора с нашия клиент;
 • за целите на изпълнението на нашите законови данъчни и счетоводни задължения;
 • за целите на защитата на правни претенции и на нашата вътрешна документация и контрол; нашият легитимен интерес тук се състои в защита на правни претенции и контрол на правилното предоставяне на нашите услуги.

Обработваме следните данни: данни за поръчката, по-специално данни за вас като получател, като имена, възраст (дали сте навършили 18 години), подпис, от чие име получавате доставката на стоките, евентуални забележки/възражения, които може да сте направили по отношение на доставените стоки в момента на предаването, данни за плащане и счетоводни данни(ако е приложимо, напр. когато покупката не е платена онлайн).

За изпълнение на договора с нашия клиент използваме личните данни за периода, необходим за изпълнение на поръчката. След изтичането на този период съхраняваме данните въз основа на легитимния ни интерес за целите на защитата на правни претенции и за нашите вътрешни записи и контрол за срок от 5 години. В случай на започване на съдебно, административно или друго производство, като например искане на компетентен държавен орган, ние обработваме Вашите лични данни в необходимата степен за целия период на продължителност на това производство и за период от 5 (пет) години след окончателното приключване на съответното производство. . Нашият легитимен интерес се състои в защита на правни претенции и контрол на правилното предоставяне на нашите услуги. За целите на спазването на данъчни и счетоводни задължения използваме личните данни за период от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ счетоводния период, за който се отнасят документите, съдържащи личните данни. Личните данни, обработвани с цел спазване на други законови задължения, ще се съхраняват за срок до 5 (пет) години.

Имате право да възразите срещу обработката въз основа на нашия легитимен интерес.


Б.5 Ако комуникирате с нас по различни канали:

Ако комуникирате с нас по различни канали, по-специално чрез кол центъра, електронната поща, чат инструментите и социалните мрежи, ние ще обработваме вашите идентификационни данни и данни за контакт, както и данни, свързани с кореспонденцията с нас , включително записи на разговори въз основа на нашия легитимен интерес (т.е. без вашето съгласие) с цел: удовлетворяване на Вашето запитване, искане или други изисквания; ако сте закупили от нас и изискването Ви е свързано с поръчката, можем да извършим тази обработка въз основа на изпълнението на договора с Вас или въз основа на законово задължение, приложимо към нас;

 • записване на вашите изисквания, за да можем да проверим дали ги изпълняваме правилно и навреме;
 • демонстрация, че сме получили и изпълнили Вашето изискване, напр. ако поръчате по този начин някакви стоки или подадете жалба по този начин, можем да извършим тази обработка въз основа на изпълнението на договора с Вас или въз основа на законово задължение, приложимо към нас;
 • техния анализ за подобряване на нашите услуги.

Съхраняваме личните данни за тези цели за срок от 3 месеца, ако не е приложим по-дълъг срок съгласно настоящата Политика за поверителност.

Имате право да възразите срещу обработката въз основа на нашия легитимен интерес.


Б.6 Ако посетите нашето предприятие или околностите му:

Ако посетите нашето заведение и околностите му, ние ще обработваме записите от системата от камери, на които може да бъдете заснети, въз основа на нашия легитимен интерес (т.е. без вашето съгласие) с цел защита на нашата и вашата собственост и на лицата, които се движат в заведението и околностите му, което е едновременно наш легитимен интерес.

За тази цел ние съхраняваме личните Ви данни за срок от 14 дни.

В. Кой обработва личните Ви данни и на кого ги предоставяме?

В повечето случаи обработваме вашите данни за собствените си цели като администратор на данни. В такъв случай предаваме данните ви на нашите партньори, за да осигурим плащанията и други данни за вашата поръчка. Също така предаваме данни на нашите обработващи лични данни, които ги обработват съгласно нашите инструкции. При Ваше съгласие можем да ги предаваме и на рекламни и социални мрежи за показване на съобразена с нуждите реклама на други уебсайтове и на други партньори за оценка на правото на отложено плащане.

Всички посочени данни се обработват от нас като администратор на данни. Това означава, че ние определяме горепосочените цели, за които събираме вашите лични данни, определяме средствата за обработка и носим отговорност за правилното им изпълнение.

Можем също така да предадем вашите лични данни на други субекти, които са в ролята на администратор, а именно:

 • във връзка с изпълнението на Вашата поръчка на нашите партньори, които участват в това изпълнение, както е посочено в раздела Ако купувате от нас, а именно на
  • доставчици на стоки или сервизен център на съответния производител във връзка с рекламация на поръчаните стоки или услуги;
  • банки и оператори на платежни системи/доставчици на платежни услуги.
  • Пощенски и куриерски оператори;
  • Други външни доставчици на услуги;
  • въз основа на Вашето съгласие за рекламиране и социални мрежи, както е описано в раздела Използване на файлове с бисквитки и други технологии, предаване на данни на рекламни и социални мрежи , а именно Google Ireland Limited (Регистрационен №: 368047), със седалище Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; условията за защита на личните данни на тази компания са достъпни тук: https://policies.google.com/technologies/ads
  • Facebook Ireland Limited, със седалище 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Ирландия; условията за защита на личните данни на тази компания са достъпни тук: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
  • ROI Hunter a.s. , идентификационен № /IČO: 03103048;
 • въз основа на нашия легитимен интерес
  • в псевдонимизирана форма за отчитане на комисиони, както е описано в раздела Използване на лични данни напосетителите науебсайта , на дружеството Conversant LLC, със седалище 30699 Russell Ranch Road #250, Westlake Village, CA 91362; данните не се предават извън територията на Европейския съюз, условията за защита на личните данни на това дружество са достъпни тук: https://www.conversantmedia.com/legal/privacy.
  • Дружества за събиране на дългове;
 • Във връзка с наши правни задължения или когато имаме съответен легитимен интерес, може да предоставим лични данни на:
  • компетентните държавни, общински и съдебни органи, както е предвидено в закона или доколкото това е необходимо за защита или упражняване на нашите права и законни интереси или тези на трети страни;
  • държавни съдебни изпълнители и частни съдебни изпълнители, адвокати, нотариуси и други консултанти;

За обработката на лични данни използваме и услугите на други обработващи лични данни, които обработват лични данни единствено в съответствие с нашите инструкции и за целите, описани в раздела Защо обработваме лични данни и какво ни дава право на това? Такива обработващи лични данни са:

 • доставчици на облачни услуги и други доставчици на технологии и поддръжка, като например Keboola s.r.o. Идентификационен № /IČO: 28502787, GoodData s.r.o. Идентификационен № /IČO: 27729095, Microsoft Ireland Operations Ltd., със седалище One Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Ирландия в рамките на услугата SharepointOnline;
 • операторите на маркетингови инструменти, като Diffsolutions s.r.o Идентификационен № /IČ:24791288 (услуга Yottly), Adobe Systems s.r.o. Идентификационен № /IČO: 27177815 (услуга Neolane) , Optimics s.r.o. Идентификационен № /IČO: 27177815 (услуга Neolane) , Optimics s.r.o./IČO: 28942019 (услуга Google Analytics), Google Ireland със седалище в Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (услуга BigQuery), Hotjar Limited със седалище на Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Czech Innovation Lab, s.r.o. Идентификационен № /ICO: 057 54 143, които ни помагат при оптимизирането на Уебсайта и персонализирането на съдържанието и офертите за Вас
 • външни кол центрове и доставчици на инструменти за администриране и записване на телефонни разговори, по-специално Daktela s.r.o. Идентификационен № /ICO: 27232263;
 • обработчици на външна комуникация, по-специално инструменти за SMS комуникация и чат, като например Interactive Marketing, s.r.o. Идентификационен № /ICO: 24814075 (услуга SMS Manager), AVANTRO s.r.o. Идентификационен № /ICO: 04997476 (услуга Foxydesk); ЛИНК Мобилити България ЕАД (LinkMobility Viber/SMS), ЕИК 131384920
 • Други обработващи лични данни, на които можем да възложим обработката на лични данни от наше име в съответствие с приложимото законодателство.

Д. От какви източници получаваме лични данни?

В повечето случаи получаваме лични данни директно от вас чрез нашия уебсайт или по време на комуникация с вас. Някои други данни могат да бъдат получени и от наши партньори, например банки или транспортни компании.

В повечето случаи обработваме лични данни, предоставени от вас при поръчка на стоки или услуги, създаване и използване на акаунт или по време на комуникация с вас, например в кол центъра. Получаваме лични данни директно от Вас и чрез наблюдение на поведението Ви на нашия Уебсайт и по време на четене на съобщения, чрез записване на разговори в кол центъра.

Ако купувате от нас, във връзка с изпълнението на сключения договор за покупко-продажба можем да получим допълнителни данни за вашите поръчки от банки, наши партньори, опериращи с платежни системи, като например информация за номера на сметката ви, успешно изпълнение на плащането или доставка и приемане на стоките.

Можем да получим данните ви и в случай, че друго лице ги включи в комуникации с нас.


E. Предаване на данни извън ЕС

В някои случаи може да предаваме вашите лични данни и на държави, които не са част от Европейското икономическо пространство

В рамките на предаването на данни на нашите обработващи лични данни, посочени в раздел Кой обработва вашите лични данни и на кого ги предаваме? можем да предадем данните ви и на трети държави извън Европейското икономическо пространство, които не осигуряват подходящо ниво на защита на личните данни. Ние ще извършваме такова предаване само в случай че съответният обработващ лични данни се ангажира да спазва стандартните договорни клаузи, издадени от Европейската комисия и налични на адрес http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

Ж. Какви са вашите права при обработката на лични данни?

Имате много права във връзка с личните си данни. Това са правото на достъп, на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, преносимост, право на възражение и право на подаване на жалба.

Еквивалентни на нашите права и задължения при обработката на вашите лични данни, вие също имате определени права по време на обработката на вашите лични данни. Тези права включват:

Право на информация

Имате право да получавате информация за обработката на данни, извършвана от нас. Казано по- просто, имате право да знаете какви данни за вас обработваме, с каква цел, за какъв период, откъде получаваме личните ви данни, на кого ги предаваме, кой ги обработва освен нас и какви са другите ви права, свързани с обработката на личните ви данни. Настоящият документ има за цел да ви информира за всички подробности относно нашите операции по обработване на данни.

Право на достъп

Имате право да поискате от нас да потвърдим дали обработваме лични данни, свързани с вас, и ако това е така, имате право на достъп до тези лични данни и да получите информация относно тяхното обработване и правата ви, свързани с обработването. В рамките на правото на достъп можете да поискате от нас копие от обработените лични данни, като първото копие се предоставя от нас безплатно, а допълнителните копия се заплащат.

Право на коригиране

Правенето на грешки е човешко. Ако установите, че личните данни, които обработваме за вас, са неточни или непълни, имате право да поискате да ги коригираме или допълним без ненужно забавяне.

Право на изтриване

В някои случаи имате право да поискате да изтрием всичките ви лични данни. Вашите лични данни ще бъдат изтрити от нас без ненужно забавяне, ако е налице една от следните причини:

 • не се нуждаем повече от вашите лични данни за целите, за които сме ги обработвали;
 • оттеглите съгласието си за обработване на лични данни по отношение на данните, за чието обработване е необходимо вашето съгласие, и същевременно нямаме друга причина за по-нататъшно обработване на тези данни;
 • упражните правото си на възражение срещу обработването (вж. по-долу частта "Право на възражение срещу обработването") за личните данни, които обработваме въз основа на нашите законни интереси, и установим, че нямаме такъв законен интерес, който да легитимира повече това обработване; в случай че възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, ние повече няма да обработваме данните ви за такива цели;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази наше правно задължение или
 • смятате, че обработката на лични данни, извършена от нас, е незаконосъобразна.

Въпреки това, моля, имайте предвид, че дори да е изпълнена някоя от тези причини, това не означава, че ще изтрием всичките ви лични данни незабавно. Това право всъщност няма да се прилага, в случай че обработката на Вашите лични данни ще бъде допълнително необходима за изпълнение на наше правно задължение или за установяване, упражняване на защита на наши правни претенции (вж. раздел Защо обработваме лични данни и какво ни дава право на това?).

Право на ограничаване на обработката

В някои случаи освен правото на изтриване можете да упражните и правото на ограничаване на обработката на лични данни. В определени случаи това право ви дава възможност да поискате личните ви данни да не бъдат обект на други операции по обработване. Трябва да ограничим обработването на лични данни, ако:

 • отричате точността на личните данни, преди ние да проверим кои данни са точни;
 • обработваме Вашите лични данни без достатъчно правно основание (напр. извън рамките на това, което трябва да обработваме), но Вие ще дадете приоритет на ограничаването на тези данни пред тяхното изтриване (напр. ако очаквате, че в бъдеще все пак ще ни предоставите такива данни);
 • ние вече не се нуждаем от вашите лични данни за горепосочените цели на обработката, но вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на вашите правни претенции или възразите срещу обработката. Правото на възражение е описано по-подробно в раздела ( Правото на възражение срещу обработката). Ние сме длъжни да ограничим обработката на личните ви данни за периода, през който проучваме дали възражението ви е основателно.

Право на преносимост на данните

Имате право да получите от нас всички ваши лични данни, които сами сте ни предоставили и които обработваме въз основа на вашето съгласие (вж. раздел Ако ни дадете съгласието си). или въз основа на изпълнението на договора. Вашите лични данни ще бъдат предоставени от нас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. За да можем лесно да прехвърлим данните по ваше искане, това може да се отнася само за данните, които обработваме по автоматизиран начин в нашите електронни бази данни.

Право на възражение срещу обработката

Имате право да възразите срещу обработването на лични данни, което се извършва въз основа на нашия легитимен интерес (вж. раздел Защо обработваме лични данни и какво ни дава право на това?). Ако то е свързано с маркетингови дейности, ние ще спрем обработката на лични данни за маркетингови цели без повече отлагане; в останалите случаи ще го направим, ако нямаме сериозни законни основания за продължаване на тази обработка.

Право на подаване на жалба

Упражняването на правата по горепосочения начин не засяга правото ви да подадете жалба до компетентния надзорен орган. Можете да упражните това право по-специално в случай, че смятате, че обработваме личните ви данни незаконно или в противоречие с общозадължителни правни разпоредби. Можете да подадете жалба срещу обработката на лични данни, извършвана от нас, до Комисията за защита на личните данни, със седалище на адрес: София 1592, бул. "Проф. д-р Цветан Лазаров" № 2.

З. Как могат да се упражняват индивидуалните права?

Просто попълнете формуляра в раздела "Администриране на лични данни" и ние ще ви помогнем да попълните формулярите.

Най-бързият начин да упражните и да поискате упражняването на правото на Kolichka.bg е да попълните уеб формуляра в раздел Администриране на лични данни. Посоченият формуляр е достъпен и чрез линка Принципи за защита на личните данни в долната част на уебсайта Kolichka.bg. Ако по някаква причина не можете да използвате формуляра на горепосочения линк, можете да изпратите искането и на хартиен носител на адреса на седалището на дружеството. В такъв случай обаче искането Ви трябва да бъде подписано с официално заверен подпис.

Ще изпълним искането ви без неоправдано забавяне, но не по-късно от един месец. В изключителни случаи, по-специално поради сложността на вашето искане, имаме право да удължим този срок с още два месеца. Със сигурност ще ви информираме за такова евентуално удължаване и неговата обосновка.

И. Длъжностно лице по защита на данните

Нашето длъжностно лице по защита на данните е на ваше разположение по всички въпроси, свързани с обработката на личните ви данни.

Служителят е на разположеие чрез електронна поща на dpo@kolichka.bg